Hodnocení motorových olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Heide, Milan
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:58:22Z
dc.date.available 2008-08-12T07:58:22Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29460
dc.description.abstract Práce se zabývá hodnocením motorových olejů. Pro zhodnocování olejů byly vybrány instrumentální metody tribotechnické diagnostiky a kapková zkouška. Výsledkem práce je zhodnocení technického stavu olejů. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 12630656 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject ferrografie cze
dc.subject rastrovací elektronová mikroskopie cze
dc.subject FTIR spektrometrie cze
dc.subject kapková zkouška cze
dc.subject olej cze
dc.subject ferrography eng
dc.subject scanning electron microscopy eng
dc.subject FTIR spectrometry eng
dc.subject spot test eng
dc.subject oil eng
dc.title Hodnocení motorových olejů cze
dc.title.alternative Motor oil guality assessment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work is about motor oils testing. Instrumental methods of tribotechnic diagnostics and spot test were chosen as the tools for oils testing. The work´s result will be the evaluation of oils technical condition of the combustion engienes. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19138 cze
dc.identifier.signature D19138
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account