Návrh metodiky hodnocení obrobitelnosti bloků motorů ze slitin hliníku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schmidová, Eva
dc.contributor.author Hanus, Petr
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:45:02Z
dc.date.available 2008-08-12T07:45:02Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29332
dc.description.abstract Tato práce pojednává o obrobitelnosti materiálů. V teoretické části jsou popsány dlouhodobé a krátkodobé zkoušky obrobitelnosti. Část práce je věnovaná obrobitelnosti při broušení a suchému frézovánímu vysokými rychlostmi. Jsou zde zmíněny aplikace nových trendů v použití hliníkových slitin. V praktické části je rozvedena metoda obrobitelnosti pro slitiny hliníku při použití řezných kapalin. V další části je zmíněna realizace metody a vyhodnocení vzorků. Závěr práce je věnován rozboru řezných a chladících kapalin. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 8459134 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject slitiny hliníku cze
dc.subject řezné kapaliny cze
dc.subject mikrotvrdost cze
dc.subject Vickers cze
dc.subject obrobitelnost materiálů cze
dc.subject aluminium alloy eng
dc.subject cutting fluids eng
dc.subject machinability materials eng
dc.subject micro-hardness eng
dc.title Návrh metodiky hodnocení obrobitelnosti bloků motorů ze slitin hliníku cze
dc.title.alternative Methodological suggestion of aluminium alloy engine block classification eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work deals with materials machinability. A description of long term and short term machinability tests is situated in a theoretical part. One section of the work is devoted to machinability during grinding and dry high speed milling. In this section, application of new trends in using aluminium alloys is mentioned, too. The method for aluminium alloy machinability is specified in a practical part. Realization of the method and sample interpretation are elaborated in the next part. The ending of the work is dedicated to an analysis of cutting and cooling fluids. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19139 cze
dc.identifier.signature D19139
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account