Stanovení posloupností demontážních operací a jejich pracností při likvidaci autovraků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Graja, Roman
dc.contributor.author Paulus, Zdeněk
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:40:12Z
dc.date.available 2008-08-12T07:40:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29301
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku ekologické likvidace autovraků konkrétně na demontážní postupy při jejich ekologickém zpracování. První část nastiňuje současné problémy spjaté s vlastní procesem zpracování a posléze poukazuje na možné způsoby jejich zpracování. Druhá část je zaměřena na návrh demontážních operací, stanovení jejich posloupností a pracností při demontáži autovraků s cílem optimalizace demontážních postupů a s vizí možného budoucího použití na demontážní lince. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 14435750 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject autovraky cze
dc.subject ekologická likvidace cze
dc.subject demontáž cze
dc.subject demontážní operace cze
dc.subject Optimalizace cze
dc.subject car-wrecks eng
dc.subject ecological scrapping eng
dc.subject disassembly eng
dc.subject disassembling process eng
dc.subject Optimalization eng
dc.title Stanovení posloupností demontážních operací a jejich pracností při likvidaci autovraků cze
dc.title.alternative Determination of disassembling operational sequences and its time consumptions in car-wreck scrapping process eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hrabina, David
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis is fosused on problems of ecological scrapping of car-wrecks, especially on disassembling processes during this ecological scrapping. The teoretical part foreshows problems adherent to processing of car-wrecks and tries to suggest improvements for solution of this problem.Practical part is focused on sugesstions how to improve disassembling processes, as well assessment of its sequences and time consumptions with target of optimalization of whole disassembling process with future vision of using on modern dissambling line. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19102 cze
dc.identifier.signature D19102
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account