Kompozitní materiály v hnacím ústrojí experimentálního vozidla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Ivo
dc.contributor.author Vacík, Jan
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:54:49Z
dc.date.available 2008-08-12T06:54:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28988
dc.description.abstract Práce pojednává o snížení odporů přenosové soustavy. Vyhodnocením jízdních odporů a konstrukční náročnosti jsem zvolil setrvačný odpor. Snížení odporu docílím použitím kompozitního materiálu na hřídel spojující vnitřní a vnější kloub hnací poloosy vozidla. cze
dc.format 49 s., 5s. obr. příloh cze
dc.format.extent 1938292 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Uhlíková vlákna cze
dc.subject poloosa cze
dc.subject snížení odporů cze
dc.subject namáhání hnacího hřídele cze
dc.subject historie kompozitu cze
dc.subject Carbon fibers eng
dc.subject axle shaft eng
dc.subject resistance reducement eng
dc.subject axle drive shaft load eng
dc.subject composite material history eng
dc.title Kompozitní materiály v hnacím ústrojí experimentálního vozidla cze
dc.title.alternative Carbon composite materials for driving gear of experimental vehicle eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Study dissertate of axle drive shaft reducement. On base of evaluation of driving resistance and design demandingness I´ve select for inertial resistance. Reducement of inertial resistance is abtain by application of carbon composite material of axle drive linking internal and external axle drive shaft joint. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19132 cze
dc.identifier.signature D19132
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account