Výukový software pro hospodárný způsob jízdy motorových vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zikmund, Tomáš
dc.contributor.author Coufal, Jan
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:40:11Z
dc.date.available 2008-08-12T06:40:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28856
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vztahem mezi spotřebou paliva a způsoby řízení motorového vozidla. Hlavní částí diplomové práce je softwarová aplikace navržená k tomu, aby ilustrovala uživatelům tyto uvedené závislosti a učila je tak hospodárněší provoz s nižší spotřebou. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1139381 bytes
dc.format.extent 8703449 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject spotřeba paliva cze
dc.subject program cze
dc.subject softwarová aplikace cze
dc.subject simulace cze
dc.subject modelování charakteristik motoru cze
dc.subject fuel cosumption eng
dc.subject modelling engine charakteristics eng
dc.title Výukový software pro hospodárný způsob jízdy motorových vozidel cze
dc.title.alternative Software for economical fuel cosumption driving eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koleta, Milan
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This paper deals with the relationship between the fuel cosumption and ways of driving a vehicle. A central part, it contains a software application that is designed to illustrate to its users the above-mentioned dependence and thus enable them to adopt a more economical use with a lesser consumption. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19123 cze
dc.identifier.signature D19123
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account