Brzdění nákladních vlaků v podmínkách plného dohledu ETCS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michálek, Tomáš
dc.contributor.author Schejbal, Karel
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:55:09Z
dc.date.available 2022-07-02T04:55:09Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79983
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na rešerši v oblasti dohledu ETCS na snižování rychlosti jízdy vlaku. Jsou také rozebrány brzdicí schopnosti vlaku brzděného samočinnou pneumatickou brzdou UIC. V rámci této práce je také sestaven vhodný model pro numerickou simulaci brzdění vlaku se zohledněním základních charakteristik brzdového systému UIC. Pomocí matematického modelu jsou nasimulovány různé provozní scénáře brzdění vlaku v kontextu dohledu ETCS. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropský vlakový zabezpečovač cze
dc.subject brzdění cze
dc.subject brzdné křivky cze
dc.subject dohledové limity cze
dc.subject European train control system eng
dc.subject braking eng
dc.subject braking curves eng
dc.subject supervision limits eng
dc.title Brzdění nákladních vlaků v podmínkách plného dohledu ETCS cze
dc.title.alternative Braking of freight trains in conditions of full ETCS supervision eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated This task is focused on research in the field of ETCS supervision to reduce of train speed. The braking capabilities of a train braked by an automatic pneumatic brake UIC are also discussed. Within this work, a suitable model for numerical simulation of train braking is also compiled, taking into account the basic characteristics of the UIC braking system. Using a mathematical model, different train braking scenarios are simulated in the context of ETCS supervision. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Technologie a management v dopravě cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 44500
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account