Adaptační kurz jako součást prevence na základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Klemová, Hana
dc.date.accessioned 2022-06-17T09:10:56Z
dc.date.available 2022-06-17T09:10:56Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79425
dc.description.abstract Práce se zabývá tvorbou metodiky adaptačního kurzu pro nově vznikající kolektiv. Cílem práce je popsat důležitost adaptačních kurzů jako nedílnou součást primární prevence na základní škole a vytvořit konkrétní metodiku pro utváření a stmelování kolektivu. Východiskem pro metodickou část práce je zážitková pedagogika a její principy. Téma práce jsem si vybrala s cílem edukovat pedagogy o výhodách využívání principů zážitkové pedagogiky v rámci vzdělávání. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject adaptační kurz cze
dc.subject primární prevence cze
dc.subject školní třída cze
dc.subject hra cze
dc.subject rizikové chování cze
dc.subject zážitková pedagogika cze
dc.subject adaptation course en
dc.subject primary prevention en
dc.subject class en
dc.subject game en
dc.subject risky behaviour en
dc.subject experiential pedagogy en
dc.title Adaptační kurz jako součást prevence na základní škole cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2022
dc.description.abstract-translated The work deals with the creation of an adaptation course methodology for a newly emerging team. The aim of the thesis is to describe the importance of adaptation courses as an integral part of primary prevention in primary school and to create a specific methodology for the formation and bonding of the team. The starting point for the methodological part of the work is experiential pedagogy and its principles. I chose the topic of the work in order to educate teachers about benefits of using the principles of experiential pedagogy in education. en
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account