Význam sociálního kapitálu pro budování inovačních ekosystémů

Show simple item record

dc.contributor.author Prokop, Viktor
dc.date.accessioned 2021-12-21T10:17:28Z
dc.date.available 2021-12-21T10:17:28Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78722
dc.description.abstract Předchozí výzkum potvrdil důležitost vytváření spolupracujících sítí pro dosahování inovativních výstupů. V době otevřených inovací, kdy se ekonomiční aktéři nespoléhají pouze na interní kapacity, ale jsou stále více otevřeni okolnímu prostředí, však nemusí spolupráce stačit, aby si tyto entity vybudovaly konkurenční výhodu. Budování interního a externího sociálního kapitálu vedoucí k vytvoření přidané hodnoty proto představuje klíčový úkol jednak pro vrcholový management firem, protože do těchto procesů zavádí prvky důvěry, které mohou v dlouhodobém horizontu hrát klíčovou roli, ale také pro tvůrce veřejných politik, kteří se starají o vytváření vhodného pro-inovativního prostředí. Setkávání kooperujících partnerů (interních i externích) jsou proto považována za zásadní součást života firem, protože umožňují tok znalostí a budování sociálního kapitálu ve společnosti a s externími partnery. Tato habilitační práce proto vychází z teorií sociálního kapitálu, otevřených inovací a vyšších vrstev a zkoumá vliv tvorby interního a externího sociálního kapitálu formou osobních setkávání top manažerských týpů na klíčové firemní výstupy (produktové inovace a růst prodejů) a na inovační aktivity firem. cze
dc.format 179 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject sociální kapitál cze
dc.subject inovace cze
dc.subject inovační ekosystém cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject social capital eng
dc.subject innovation eng
dc.subject innovation ecosystem eng
dc.subject knowledge eng
dc.title Význam sociálního kapitálu pro budování inovačních ekosystémů cze
dc.title.alternative The Importance of Social Capital for Innovation Ecosystems´ Creation eng
dc.type habilitační práce cze
dc.description.abstract-translated Previous research has confirmed the importance of creating collaborative networks to achieve innovative outputs. However, in the era of open innovation, where economic actors do not rely solely on internal capacity but are increasingly open to the environment, cooperation may not be enough for these entities to build a competitive advantage. Creating internal and external social capital leading to added value is a crucial task for top management. It introduces trust elements into these processes that can play a key role in the long run and for public policy makers who create a suitable pro-innovative environment. Therefore, meetings of cooperating partners (internal and external) are considered an essential part of companies' lives. This habilitation thesis is consequently based on theories of social capital, open innovation, and upper echelons. It examines the impact of internal and external social capital in top management teams' meetings on crucial company outputs (product innovation and sales growth) and companies' innovation instruments. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-name doc.
dc.identifier.signature D40574


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account