Historie Akciového pivovaru a sladovny Nová Paka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pochobradská, Helena
dc.contributor.author Bartáková, Tereza
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:32:11Z
dc.date.available 2021-09-06T07:32:11Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-06-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78183
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje zpracování historie východočeského Akciového pivovaru a sladovny Nová Paka. První část je zaměřena na dějiny pivovarnictví v Čechách, v kapitole Historie pivovarnictví v Nové Pace je uvedeno, jak se vyvíjel pivovarnický průmysl v tomto městě. Ve třetí části pomocí pramenů ze Státního oblastního archivu v Zámrsku je nastíněn zejména správní vývoj novopackého pivovaru v kontextu fungování specifického potravinářského průmyslu od jeho založení po současnost. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pivo cze
dc.subject pivovary cze
dc.subject sladovny cze
dc.subject dějiny cze
dc.subject Nová Paka cze
dc.subject beer eng
dc.subject breweries eng
dc.subject malt-houses eng
dc.subject history eng
dc.subject Nová Paka eng
dc.title Historie Akciového pivovaru a sladovny Nová Paka cze
dc.title.alternative History of the Nová Paka joint stock brewery and malt house eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2021-08-25
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the history of the East bohemian joint-stock brewery and malt-house Nová Paka. In the first part, the work is focused on the history of the brewing in Bohemia, in the chapter history of brewing in Nová Paka is described brewing industry in this town. In the third part with the help of archival sources will try to outline the administrative development of the Nová Paka brewery in the context of specific food industry operation from its establishment to the present. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce Posudek vedoucí a oponentky Diskuse cze
dc.identifier.stag 42644
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account