Genderová problematika při provádění Basic Life Support

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra
dc.contributor.author Stránský, Jakub
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:52:55Z
dc.date.available 2021-07-07T07:52:55Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-21
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77734
dc.description.abstract Obsahem práce je zjistit, jaká bude u výběru respondentů přestavujících laickou veřejnost ochota poskytnout postiženému v bezvědomí kvalitní BLS. V rámci této problematiky se práce zabývá závislostí na vztahu pohlaví zachránce - postižený. Dále by následující strany měly přinést data poukazující na to, zda je laická veřejnost při současné výuce KPR s mužsky vypadajícími resuscitačními figurínami dostatečně připravena k tomu, aby se kvalitní kardiopulmonální resuscitace dostávalo také ženám. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject první pomoc cze
dc.subject KPR cze
dc.subject BLS cze
dc.subject výuka první pomoci cze
dc.subject ženská resuscitační figurína cze
dc.subject gender cze
dc.subject pohlaví cze
dc.subject sexuální obtěžování cze
dc.subject first aid eng
dc.subject CPR eng
dc.subject BLS eng
dc.subject first aid instruction eng
dc.subject female resuscitation manikin eng
dc.subject gender eng
dc.subject sexual harassment eng
dc.title Genderová problematika při provádění Basic Life Support cze
dc.title.alternative Gender issues in the providing of Basic Life Support eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2021-06-15
dc.description.abstract-translated The content of the thesis is to find out what will be the willingness to provide quality BLS to the unconscious victim in the selection of respondents representing the general public. Within this issue, the work deals with the dependence on the gender relationship of the rescuer: the disabled. In addition, the following parties should provide data to indicate whether the general public is currently sufficiently prepared to provide quality cardiopulmonary resuscitation to women in the current CPR teaching with male-looking resuscitation manikins. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Domníváte se, že u vyhodnocování cíle 3 hrály roli pouze kombinace pohlaví participantů a druhu modelu? Mohly hrát nějakou úlohu schopnosti participantů? Jak byste při případném dalším výzkumu zajistil, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků schopnostmi participantů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 42084
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account