Restaurátorský průzkum a zásah na mozaice Panny Marie Růžencové na průčelí klášterní budovy Kongregace Petrinů v Českých Budějovicích

Show simple item record

dc.contributor.author Vojtěchovský, Jan cze
dc.contributor.author Škrabalová, Adéla cze
dc.contributor.author Říhová, Vladislava cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:36:49Z
dc.date.available 2021-05-15T18:36:49Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 1212-1487
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77241 eng
dc.description.abstract Skleněná exteriérová mozaika na průčelí klášterní budovy kongregace petrinů v Českých Budějovicích vznikla v roce 1904 a je dílem prvního českého mozaikáře Viktora Foerstera, ve spolupráci s Jaroslavem Pantaleonem Majorem a Desideriem Lenzem. Mozaiková výzdoba se nese v beuronském duchu a koresponduje tak s nástěnnými malbami v interiéru kostela. Podnětem pro provedení základního ohledání mozaiky byl její neuspokojivý stav. Na mozaikové výzdobě se vyskytovala poškození zejména ve formě otevřených defektů s odhalenou osazovací maltou, která vznikla odpadnutím mozaikových kostek a rovněž ve formě velkého množství dutin. Nejprve byly provedeny vstupní restaurátorské, uměleckohistorické a přírodovědné průzkumy, jejichž výsledky byly doplňovány v průběhu restaurování. Na základě provedených průzkumů byl vypracován návrh restaurátorského zákroku. Poté bylo přistoupeno k samotnému restaurátorskému zásahu, který byl pro zachování mozaiky nezbytný. cze
dc.format p. 129-142
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Průzkumy památek, volume 27, issue: 1/2020 cze
dc.rights open access eng
dc.subject mozaika cze
dc.subject mosaic eng
dc.subject Panna Marie Růžencová cze
dc.subject České Budějovice cze
dc.subject restaurátorský průzkum cze
dc.subject uměleckohistorický průzkum cze
dc.subject přírodovědný průzkum cze
dc.subject beuronský styl cze
dc.subject Viktor Foerster cze
dc.subject Jaroslav Pantaleon Major cze
dc.subject Desiderius Lenz cze
dc.subject Our Lady of the Rosary eng
dc.subject České Budějovice eng
dc.subject restoration research eng
dc.subject art history research eng
dc.subject natural science research eng
dc.subject Beuron style eng
dc.subject Viktor Foerster eng
dc.subject Jaroslav Pantaleon Major eng
dc.subject Desiderius Lenz eng
dc.title Restaurátorský průzkum a zásah na mozaice Panny Marie Růžencové na průčelí klášterní budovy Kongregace Petrinů v Českých Budějovicích cze
dc.title.alternative Restoration Research and Treatment of the Mosaic of Our Lady of the Rosary on the Facade of the Monastic Building Of Congregatio Fratrum Sanctissimi Sacramenti (Petrinum) In České Budějovice eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The exterior glass mosaic on the façade of the monastic building of Congregatio Fratrum Sanctissimi Sacramenti (Petrinum) in České Budějovice dates from 1904 and was made by the first Czech mosaic maker Viktor Foerster in collaboration with Jaroslav Pantaleon Major and Desiderius Lenz. The mosaic decoration reflects the Beuron style, thus corresponding to the murals in the church interior. The mosaic’s unsatisfactory condition gave rise to the primary inspection. The mosaic decoration showed damage in the form of open defects that uncovered the bedding mortar after mosaic tesserae fell off, and also a big amount of cavities. At first, the initial restoration, art history, and natural history research was carried out; the results were expanded during the restoration. Based on the research, a proposal of restoration treatment was drawn up. Subsequently, essential restoration was carried out to preserve the mosaic. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion https://www.pruzkumypamatek.cz/pdf/2020-01-10.pdf
dc.project.ID DG16P02M056/Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene cze
dc.identifier.obd 39884705


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account