Fracture Toughness Analysis of Automotive-Grade Dual-Phase Steel Using Essential Work of Fracture (EWF) Method

Show simple item record

dc.contributor.author M R, Sunil Kumar cze
dc.contributor.author Schmidová, Eva cze
dc.contributor.author Konopik, Pavel cze
dc.contributor.author Melzer, Daniel cze
dc.contributor.author Bozkurt, Fatih cze
dc.contributor.author Londe, Neelakantha, V cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:34:05Z
dc.date.available 2021-05-15T18:34:05Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.issn 2075-4701 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77213
dc.description.abstract Fracture toughness determination of dual-phase DP450 steel using the essential work of fracture (EWF) methodology is the major focus of this research work. The EWF method is used for the determination of fracture toughness of thin sheets in a plane stress dominant condition. The EWF method is discussed in detail with the help of DP450 steel experimental results. Double edge notched tension (DENT) specimens with fatigue pre-crack and without fatigue crack (notched) have been used for testing. Specific essential work of fracture (w(e)), crack tip opening displacement (delta(e)(c)) and crack tip opening angle (psi(e)) parameters were used for the comparative analysis. High-intensity laser beam cutting technology was used for the preparation of notches. Fracture toughness values of fatigue pre-cracked and notched samples were compared. The effect of notch tip radius and fatigue crack on the fracture toughness values were analysed. Digital image correlation (DIC) technology was used for the identification of local strain distribution and validation of the methodology. Fractured surfaces were examined by a scanning electron microscope (SEM) to analyse the fracture morphology and stress state. eng
dc.format p. nestránkováno eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher MDPI eng
dc.relation.ispartof Metals, volume 10, issue: 8 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject essential work of fracture (EWF) eng
dc.subject double edge notch tension (DENT) eng
dc.subject DP450 eng
dc.subject fracture toughness eng
dc.subject essential work of fracture (EWF) cze
dc.subject napnutí zářezu s dvojitým okrajem (DENT) cze
dc.subject DP450 cze
dc.subject lomová houževnatost cze
dc.title Fracture Toughness Analysis of Automotive-Grade Dual-Phase Steel Using Essential Work of Fracture (EWF) Method eng
dc.title.alternative Analýza lomové houževnatosti dvoufázové oceli pro automobilový průmysl s využitím metody Essential Work of Fracture (EWF) cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Hlavním zaměřením této výzkumné práce je stanovení lomové houževnatosti dvoufázové oceli DP450 pomocí metodiky základní práce lomu (EWF). Metoda EWF se používá ke stanovení lomové houževnatosti tenkých plechů za podmínek dominujících rovinným napětím. Metoda EWF je podrobně diskutována pomocí experimentálních výsledků oceli DP450. Pro testování byly použity vzorky s dvojitým okrajem s vrubovým napětím (DENT) s únavovým předtržením a bez únavové trhliny (vrubové). Pro srovnávací analýzu byla použita specifická základní práce zlomeniny (w (e)), posunutí otevření hrotu trhliny (delta (e) (c)) a úhlu otevření hrotu trhliny (psi (e)). K přípravě zářezů byla použita technologie intenzivního řezání laserovým paprskem. Byly porovnány hodnoty lomové houževnatosti vzorků před trhlinou a vrubem. Byl analyzován vliv poloměru špičky zářezu a únavové trhliny na hodnoty lomové houževnatosti. K identifikaci lokální distribuce kmene a ověření metodiky byla použita technologie digitální korelace obrazu (DIC). Zlomené povrchy byly zkoumány rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM) k analýze morfologie zlomenin a stavu stresu. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.3390/met10081019 eng
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/2075-4701/10/8/1019 eng
dc.project.ID SGS_2020_009/Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury eng
dc.identifier.wos 000564872100001 eng
dc.identifier.obd 39884632 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account