Porovnání výpočtu jízdních dob před a po zavedení systému ETCS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Telecká, Zuzana
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:23:10Z
dc.date.available 2021-02-26T09:23:10Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-07-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76958
dc.description.abstract Práce analyzuje vlakový zabezpečovač ETCS a představuje míru realizace v České republice a v evropských zemích. Dále se zabývá dopadem systému ETCS na výpočet jízdních dob. V druhé části práce je popsán současný stav výpočtu provozních intervalů a následných mezidobí. Ve třetí kapitole identifikuje případy, ve kterých došlo zavedením systému k ovlivnění jízdní doby nebo provozního intervalu. Výstupem práce jsou konkrétní příklady výpočtů, na kterých je demonstrován vliv systému ETCS. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject implementace cze
dc.subject ETCS cze
dc.subject vlakový zabezpečovač cze
dc.subject jízdní doby cze
dc.subject provozní intervaly cze
dc.subject implementation eng
dc.subject ETCS eng
dc.subject automatic train control eng
dc.subject traveling times eng
dc.subject operating intervals eng
dc.title Porovnání výpočtu jízdních dob před a po zavedení systému ETCS cze
dc.title.alternative Comparison of the calculation traveling times before and after introducing ETCS system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-02-08
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes the automatic train control system ETCS and describes the implementation rate in the Czech Republic and in the European countries. In the second part, the project introduces the calculation operating intervals and subsequent interval. In the third part, the project identifies the cases, when implementation of the ECTS had an effect either on the traveling time or operating intervals. The output of the thesis are specific examples of calculations, on which the effect of ETCS is demonstrated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém bakalářském projektu dokázala studentka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 40729
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account