Usídlení Slovanů ve východoalpském prostoru v 6.-8. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal
dc.contributor.author Bartůněk, Daniel
dc.date.accessioned 2020-11-16T11:14:24Z
dc.date.available 2020-11-16T11:14:24Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76771
dc.description.abstract Cílem práce bylo popsat na základě pramenů a sekundární literatury proces osídlení Slovinska a Rakouska. Práce je sestavená chronologicky a všímá si kontinuity a diskontinuity s předchozím osídlením. Další kapitoly zachycují vztahy Slovanů, Avarů, Franků a Langobardů a zachycují jejich vliv na tyto oblasti. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject etnogeneze cze
dc.subject Slované cze
dc.subject osídlení cze
dc.subject Slovinsko cze
dc.subject historie cze
dc.subject ethnogenesis eng
dc.subject Slavs eng
dc.subject settlement eng
dc.subject Slovenia eng
dc.subject history eng
dc.title Usídlení Slovanů ve východoalpském prostoru v 6.-8. století cze
dc.title.alternative The Settlement of the Slavs in the East Alps Area from the 6th to the 8th Century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kozár, Aleš
dc.date.accepted 2020-09-15
dc.description.abstract-translated The aim of the work was to describe the settlement process of Slovenia and Austria on the basis of sources and secondary literature. The work is compiled chronologically and notes the continuity and discontinuity with the previous settlement. The next chapters capture the relations between the Slavs, Avars, Franks and Langobards and capture their influence on these areas. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUS+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence 1. Představení kanditáta a jeho práce. 2. Četba posudku vedoucího a oponenta práce. 3. Obhajoba a rozprava. 4. Zhodnocení komise. cze
dc.identifier.stag 39489
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account