Skladování náhradních dílů ve Philip Morris ČR a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Tvrdík, Antonín
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:26:07Z
dc.date.available 2020-09-16T14:26:07Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76373
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou skladování. Je zaměřena na skladování náhradních dílů v tabákové společnosti Phillip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře. V práci je provedena analýza skladování náhradních dílů v této společnosti. Na základě analýzy jsou pak navržena opatření, která mohou pomoci odstranit zjištěné nedostatky a zlepšit skladovací procesy. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject skladování cze
dc.subject sklady cze
dc.subject vychystávání cze
dc.subject čárové kódy cze
dc.subject Pick by systémy cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject warehousing eng
dc.subject warehouse eng
dc.subject picking eng
dc.subject barcodes eng
dc.subject Pick by systems eng
dc.subject inventory eng
dc.title Skladování náhradních dílů ve Philip Morris ČR a.s. cze
dc.title.alternative Storage of spare parts in Philip Morris ČR a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-09-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problems of warehousing. It is focused on the storage of spare parts in the tobacco company Phillip Morris ČR a.s. in Kutná Hora. In the thesis, the analysis of the spare parts storage in this company is accomplished. Based on the analysis, measures are then designed that can help to eliminate the identified imperfections and improve the storage processes. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40763
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account