Domácí násilí - jak ho vidí muži a jak ženy?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škoviera, Albín
dc.contributor.author Filip, Martin
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:22:29Z
dc.date.available 2020-09-16T14:22:29Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76265
dc.description.abstract Diplomová práce nese název "Domácí násilí - jak ho vidí muži a jak ženy?". Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Diplomová práce řeší toto ještě poměrně "tabuizované téma" ze dvou různých pohledů. Práce se zaměřuje na domácí násilí, ve kterém jsou popsáni jako agresoři nejen muži, ale i ženy. V teoretické části je představen samotný pojem domácí násilí, popis agresorů a způsoby, jak je násilí prováděno. Vzhledem k náročnosti tématu, je pro praktickou část zvolen kvantitativní přístup, konkrétně metoda dotazníkového šetření. Respondenti jsou jak z řad mužů, tak i žen. Cílem výzkumu je zjistit, jak muži a ženy vnímají domácí násilí. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cze
dc.subject formy domácího násilí cze
dc.subject pachatelé cze
dc.subject oběti cze
dc.subject stalking cze
dc.subject domestic violence eng
dc.subject forms of domestic violence eng
dc.subject perpetrators eng
dc.subject victims eng
dc.subject stalking eng
dc.title Domácí násilí - jak ho vidí muži a jak ženy? cze
dc.title.alternative Domestic violence - how men perceive it and how women do? eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana
dc.date.accepted 2020-09-08
dc.description.abstract-translated This thesis is named "Domestic violence - how men perceive it and how women do?". The work is divided into theoretical and practical parts and deals with a fairly "taboo subject" from two different perspectives. It focuses on domestic violence and describes not only men, but also women as aggressors. In the theoretical part, the very concept of domestic violence, the description of the aggressors and the ways in which violence is carried out, is presented. Given the challenge of the topic, a quantitative approach is chosen for the practical part, namely the questionnaire investigation method. Respondents are both male and female. The aim of the research is to find out how men and women perceive domestic violence. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Student prezentoval krátce motivaci k tématu práce, cíl, metodologii a výsledek kvantitativního šetření. Zodpověděl otázky ved. práce a oponentky. cze
dc.identifier.stag 39042
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account