Zefektivnění procesu zpracování objednávek v kombinované přepravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír
dc.contributor.author Novotný, Ondřej
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:37:33Z
dc.date.available 2020-07-22T07:37:33Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-22
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75951
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním procesu zpracování objednávek v kombinované přepravě. V první kapitole jsou charakterizovány jednotlivé subjekty, kterých se tento proces týká a následně je samotný proces zanalyzován. V další kapitole jsou dle výsledků analýzy identifikována problémová místa procesu a jsou navržena opatření, která by mohla přinést zlepšení. Návrhová část definuje zvolené opatření ke zefektivnění procesu a popisuje jeho implementaci do praxe. Poslední kapitola poskytuje zhodnocení přínosu návrhu z hlediska času a finančních prostředků. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zasilatelé cze
dc.subject kombinovaná přeprava cze
dc.subject kontejnery cze
dc.subject přístavy cze
dc.subject EDI cze
dc.subject dopravci cze
dc.subject rejdaři cze
dc.subject automatizace cze
dc.subject forwarders eng
dc.subject combined transport eng
dc.subject containers eng
dc.subject ports eng
dc.subject EDI eng
dc.subject transporters eng
dc.subject carriers eng
dc.subject automatization eng
dc.title Zefektivnění procesu zpracování objednávek v kombinované přepravě cze
dc.title.alternative Streamlining the order processing process in combined transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-06-22
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with streamlining the process of processing orders in combined transport. The first chapter describes the individual subjects that are involved in this process and then the process itself is analyzed. The next chapter identifies problematic points of the process according to the results of the analysis and suggests measures that could bring improvement. The design part defines the chosen measure to streamline the process and describes its implementation in practice. The last chapter provides an evaluation of the benefits of the proposal in terms of time and money. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomové práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 40594
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account