Agenturní zaměstnání z pohledu rumunských obyvatel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana
dc.contributor.author Šimková, Aneta
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:04:17Z
dc.date.available 2020-02-05T10:04:17Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74583
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá migrací rumunských obyvatel a jejich uplatněním na trhu práce v České republice. V práci jsou uvedeny zkušenosti informantů s pracovními agenturami a jejich vztahy k těmto agenturám. Nejdříve se práce zabývá migrací a termíny s ní souvisejícími. Praktická část práce umožňuje náhled do rumunské komunity. Cílem práce je odhalit kladné a záporné zážitky informantů, se kterými se u agentur v České republice setkali. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject migrace cze
dc.subject agenturní zaměstnání cze
dc.subject rumunská komunita cze
dc.subject migration eng
dc.subject agency employment eng
dc.subject Romanian community eng
dc.title Agenturní zaměstnání z pohledu rumunských obyvatel cze
dc.title.alternative Agency employment from the perspective of Romanian workers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petráň, Tomáš
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the migration of Romanian residents and their participation in the Czech labor market. In this thesis, we can find experiences of informants related to employment agencies and their relationships to these agencies. The first part of the text deals with migration and related terms. The practical part of the thesis brings insight into Romanian community. The object of the thesis is to reveal positive and negative experiences of informants with agencies in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou BP, cíl výzkumu, metody, byl přečten posudek vedoucí práce,oponetn přečetl svůj posudek. Studentka reagovala na vybrané výtky, Komise se následně shodla na hodnocení práce stupněm C. cze
dc.identifier.stag 36977
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account