Dějiny Musejního spolku v Pardubicích v letech 1892 - 1910

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šebek, František
dc.contributor.author Mauerová, Ivana
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:32:29Z
dc.date.available 2020-02-05T09:32:29Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74505
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vývojem a činností Musejního spolku v Pardubicích mezi léty 1892-1910. Práce popisuje zázemí sbírek na zámku v Pardubicích a s ním související snahu členů o získaní vlastní muzejní budovy. Práce líčí účast spolku na třech důležitých výstavách. Důraz je kladen také na charakteristiku vůdčích osobností spolku. cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Muzejní spolek cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject zámek cze
dc.subject regionální muzejnictví cze
dc.subject 19. a 20. století cze
dc.subject historie cze
dc.subject muzeum cze
dc.subject Museum association eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject castle eng
dc.subject regional museum management eng
dc.subject 19th a 20th century eng
dc.subject history eng
dc.subject museum eng
dc.title Dějiny Musejního spolku v Pardubicích v letech 1892 - 1910 cze
dc.title.alternative History of the Museum Association in the city of Pardubice during the years 1892-1910 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šeda, Bohdan
dc.date.accepted 2020-02-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deal with development and operations of the Museum Association in Pardubice between 1892-1910. Thesis is about emplacement of collections in Pardubice and related effort of museum members to get their own museum spaces. Bachelor thesis talking about association envolvement in three important expositions. Focus is mainly on leader members of association and their characteristic. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení práce studentkou. 2. Přečtení posudků. 3. Rozprava: otázka hodnocení pramenů, vztahy s městskou radou, polemika s V. Zikmundou ve věci krise musea, otázka členění práce. cze
dc.identifier.stag 37208
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account