Non-observance of Conversational Maxims as a Source of Humour in the Sitcom The Big Bang Theory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huschová, Petra
dc.contributor.author Dančová, Markéta
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:56Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:56Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73762
dc.description.abstract The aim of this paper is to analyze the Maxim non-observance in the sitcom The Big Bang Theory, more specifically, how and when Maxim non-observance is used for creating humorous conversations. The theoretical part focuses on the work of H. P. Grice, the terms implicature, the Cooperative Principle, and Maxims of conversation are introduced. In the following chapters, humor is defined and linked to the non-observance of Maxims of conversation. The practical part focuses on analysis of selected conversations from the sitcom and tries to find the rules for using Maxim non-observance for creating humor. eng
dc.format 166 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject maxims of conversation eng
dc.subject implicature eng
dc.subject pragmatics eng
dc.subject humor eng
dc.subject sarcasm eng
dc.subject sitcom eng
dc.subject konverzační maximy cze
dc.subject implikatura cze
dc.subject pragmatika cze
dc.subject humor cze
dc.subject sarkasmus cze
dc.subject sitkom cze
dc.title Non-observance of Conversational Maxims as a Source of Humour in the Sitcom The Big Bang Theory eng
dc.title.alternative Porušování konverzačních maxim za účelem humoru v sitcomu Teorie velkého třesku cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ježková, Šárka
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je zanalyzovat výskyt porušování konverzačních maxim v sitkomu Teorie velkého třesku, přesněji, jak a kdy se porušování maxim používá pro vznik humorných konverzací. Teoretická část se zaměřuje na práci H. P. Grice, vysvětlují se zde termíny implikatura, kooperační princip, a maximy konverzace. V další části je definován humor a spojen s porušováním maxim. Praktická část se analyzuje vybrané konverzace se sitkomu a snaží se najít, jaká jsou pravidla pro porušování maxim v tomto sitkomu na účelem vzniku humoru. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39045
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Studentka podrobně představila zjištění své analýzy. Výborně reagovala na připomínky v posudcích a zodpověděla všechny otázky. Komise se shodla na hodnocení A cze
dc.identifier.stag 37291
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account