Prides and Prejudices: Gender Stereotypes in Selected Plays by Tennessee Williams

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Michal
dc.contributor.author Fundová, Kateřina
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:54Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:54Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73759
dc.description.abstract The aim of this thesis is to analyze gender stereotypes in selected plays by Tennessee Williams. It deals with the development of these stereotypes throughout the history. The focus is put primarily on the American South since it is the place where the author grew up. The thesis later analyzes gender stereotypes in three William's plays. This analysis is performed mostly by evaluating individual characters. eng
dc.format 67 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender eng
dc.subject stereotypes eng
dc.subject gender roles eng
dc.subject women eng
dc.subject men eng
dc.subject American South eng
dc.subject gender cze
dc.subject stereotypy cze
dc.subject genderové role cze
dc.subject ženy cze
dc.subject muži cze
dc.subject americký jih cze
dc.title Prides and Prejudices: Gender Stereotypes in Selected Plays by Tennessee Williams eng
dc.title.alternative Pýchy a předsudky: genderové stereotypy ve vybraných hrách Tennessee Williamse cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je analyzovat genderové stereotypy ve vybraných hrách Tennessee Williamse. Práce se zabývá historickým vývojem těchto stereotypů. Pozornost je zaměřena zejména na americký jih, kde sám autor vyrůstal. Práce dále analyzuje genderové stereotypy ve třech Williamsových hrách a je založena zejména na charakteristice jednotlivých postav. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39041
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.description.defence Diplomantka představila závěry své práce. Reagovala na otázky komise i ty vznesené v posudcích. Komise se shodla na hodnocení dobře. cze
dc.identifier.stag 37285
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account