Optimalizace veřejné dopravy v pražských městských částech Letňany a Čakovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Chlumecký, Jaroslav
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:38Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:38Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73753
dc.description.abstract Práce řeší optimalizaci veřejné dopravy ve vybraném území za pomocí analýzy současného stavu dopravní obslužnosti a jeho silných i slabých stránek. Na základě nedostatků jsou vytvořeny tři návrhy na optimalizaci, které jsou založeny na různých modelových situacích. Návrhy jsou vzájemně mezi sebou porovnány za pomocí vhodných optimalizačních a matematických metod. Cílem práce je najít takový návrh na optimalizaci dopravní obslužnosti, který řeší nejvíce nedostatků současného stavu při minimální změně nákladů. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject integrovaný dopravní systém cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject plošné pokrytí území města cze
dc.subject transport service eng
dc.subject integrated transport system eng
dc.subject public transport eng
dc.subject coverage of the city´s territory eng
dc.title Optimalizace veřejné dopravy v pražských městských částech Letňany a Čakovice cze
dc.title.alternative The optimalization of public transport in Prague boroughs Letňany and Čakovice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Beneš, Martin
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis solves the optimization of public transport in the selected area through the analysis of the current state of transport services and its strengths and weaknesses. Based on the weaknesses, three optimization proposals are created that are based on different model situations. Proposals are compared with each other using appropriate optimization and mathematical methods. The aim of this work is to find such a proposal for optimization of transport services, which solves the largest amount of weaknesses of the current state with minimal change of costs. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39583
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky kladené státní zkušební komisí. cze
dc.identifier.stag 38278
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account