Matematický model soustavy TecQuipment Process Trainer

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Linhart, Petr
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:42:32Z
dc.date.available 2019-06-18T10:42:32Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73717
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vytvořením analytického modelu soustavy TecQuipment Process Trainer pomocí matematicko-fyzikální analýzy. V práci je provedena analýza modelované soustavy, rozdělení na subsystémy, jsou zavedeny zjednodušující předpoklady a je provedena bilance hmoty a energie. Na základě geometrického uspořádání a dat z vhodně zvolených experimentů byly odhadnuty neznámé parametry modelu. Dále je provedena verifikace modelu a jsou diskutovány výsledky. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject TecQuipment proces Trainer cze
dc.subject matematicko-fyzikální analýza cze
dc.subject analytický model cze
dc.subject experimentální identifikace cze
dc.subject modelování cze
dc.subject simulace cze
dc.subject TecQuipment Process Trainer eng
dc.subject mathematical and physical analysis eng
dc.subject analytical model eng
dc.subject experimental identification eng
dc.subject modeling eng
dc.subject simulation eng
dc.title Matematický model soustavy TecQuipment Process Trainer cze
dc.title.alternative Mathematic model of TecQuipment Process Trainer system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štursa, Dominik
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the design of an analytical model of TecQuipment Process Trainer using mathematical and physical analysis. The thesis analyzes the modelled system, partition to subsystems, introduction of simplifications and performs mass and energy balance. Using geometric arrangements and data from selected experiments, an estimate of the unknown parameters was performed. Furthermore, the model verification is performed and the results are discussed. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D39796
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvořit pomocí matematicko-fyzikální analýzy model zařízení, provést experimenty pro identifikaci neznámých parametrů a výsledný model verifikovat pomocí experimentálních dat. Diplomant prokázal dobré teoretické znalosti modelování a identifikace. Jedná se o poměrně složité zařízení, pro které musel zavedením vhodných zjednodušeujících předpokladů vytvořit modely jednotlivých subsystémů a navrhnout metody identifikace a verifikace. Všechny body zadání práce byly splněny a práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. cze
dc.identifier.stag 37019
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account