Language and Thought Control in Selected Literary Works

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huschová, Petra
dc.contributor.author Zigová, Marcela
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:09:23Z
dc.date.available 2019-06-18T07:09:23Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73157
dc.description.abstract This master thesis focuses on the idea of linguistic relativity. Specifically, it examines the extent to which language influences thought. With the aid of relevant sources, the main concepts concerning the linguistic relativity are described in the first part of the thesis. On the basis of this theoretical framework, the analysis of five literary works (Orwell's 1984, Rand's The Anthem, Delany's Babel-17, Heinlein's Gulf, and Vance's Languages of Pao) is conducted. The use of language in those works is observed and potential means of thought manipulation through language are described. eng
dc.format 88 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject lingvistická relativita cze
dc.subject lingvistický determinismus cze
dc.subject Sapir-Whorfova hypotéza cze
dc.subject jazyk cze
dc.subject myšlení cze
dc.subject realita cze
dc.subject diskurz cze
dc.subject linguistic relativity eng
dc.subject linguistic determinism eng
dc.subject Sapir-Whorf hypothesis eng
dc.subject language eng
dc.subject thought eng
dc.subject reality eng
dc.subject discourse eng
dc.title Language and Thought Control in Selected Literary Works eng
dc.title.alternative Jazyk a jeho vliv na myšlení ve vybraných literárních dílech cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ježková, Šárka
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zaměřuje na koncept lingvistické relativity. Konkrétně zkoumá, do jaké míry je myšlení člověka ovlivněno jazykem. S využitím relevantních zdrojů jsou v první části práce popsány jazykové koncepty, které se týkají lingvistické relativity. Na základě tohoto teoretického rámce je provedena analýza pěti literárních děl: 1984 od G. Orwella, The Anthem od A. Randové, Babel-17 od S. R. Delanyho, Gulf od R. A. Heinleina a Languages of Pao od J. Vance. Předmětem zkoumání je především použití jazyka v těchto dílech a následně jeho možné zneužití k myšlenkové manipulaci. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39052
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci a její cíle. Otázky z posudků byly schopna zodpovědět pouze částečně, komise se shodla na hodnocení cze
dc.identifier.stag 34592
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account