Rozhodování o lokalizaci výrobních kapacit dodavatelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Mikulecký, Jiří
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:08:04Z
dc.date.available 2019-06-18T07:08:04Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73116
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na otázku lokalizace výrobních kapacit dodavatelů z pohledu nákupního útvaru odběratele v automobilovém průmyslu. Zabývá se stanovením kritérií vhodných pro rozhodování o lokalizaci výrobních kapacit dodavatelů a prostřednictvím metody multikriteriální analýzy vyhodnocuje rozhodnutí o lokalizaci výrobních kapacit dodavatelů na vybraném projektu. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dodavatelé cze
dc.subject dodavatelský řetězec cze
dc.subject management cze
dc.subject automobilový průmysl cze
dc.subject rozhodování cze
dc.subject suppliers eng
dc.subject supply-chain eng
dc.subject management eng
dc.subject automotive industry eng
dc.subject deciding eng
dc.title Rozhodování o lokalizaci výrobních kapacit dodavatelů cze
dc.title.alternative Deciding about localisation of suppliers´ production-capacities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fedorko, Gabriel
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The work focuses on the question of the localization of suppliers´ production-capacities from the Original Equipment Manufacturer´s purchasing area point of view in automotive industry. It also deals with the suitable criteria-definition for decision making about localization of supplier´s production capacities and by way of the method of multicriterial analysis evaluates decision about localization of supplier´s production capacaties on the example of the chosen project. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39306
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Reakce na poznámky, resp. připomínky oponenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 36022
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account