Carbon Dioxide Emissions of New Road Cars in the Czech Republic in the Context of Sustainable Transport

Show simple item record

dc.contributor.author Kučera, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T04:17:36Z
dc.date.available 2019-05-22T04:17:36Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1822-296X eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72261
dc.description.abstract Transport has an important role in human evolution. In modern society is the driving force of economic growth and allow people to commute to work and travel. Transport is also a major source and an important tool for continued European integration. More than ever, organizations and individuals in the European Union to reap the benefits offered by the extension and integration of the common market. This leads to an increase in volume and complexity of the traffic and therefore there is not sufficiently sustainable transport system in the European Union. This article aims to analyse the current development of the carbon dioxide emissions of new road cars in the Czech Republic in the context of sustainable transport. The article will present in great detail the relationship between road passenger transport and the production of carbon dioxide. eng
dc.format p. 141-146 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Kaunas University of Technology eng
dc.relation.ispartof Transport Means : Proceedings of the International Conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject road cars eng
dc.subject carbon dioxide eng
dc.subject road transport park eng
dc.subject sustainable transport eng
dc.subject silniční automobily cze
dc.subject oxid uhličitý cze
dc.subject silniční vozový park cze
dc.subject udržitelná doprava cze
dc.title Carbon Dioxide Emissions of New Road Cars in the Czech Republic in the Context of Sustainable Transport eng
dc.title.alternative Emise oxidu uhličitého z nových silničních vozidel v České republice v kontextu udržitelné dopravy cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Doprava hraje důležitou roli v evoluci člověka. V moderní společnosti je hnací silou hospodářského růstu a umožňuje lidem pracovat a cestovat. Doprava je také důležitým zdrojem a důležitým nástrojem pro pokračující evropskou integraci. Více než kdy jindy organizace a jednotlivci v Evropské unii využívají výhody, které nabízí rozšíření a integrace společného evropského trhu. To vede k nárůstu objemu a složitosti dopravy, a proto není v Evropské unii dostatečně udržitelný dopravní systém. Cílem tohoto článku je analyzovat současný vývoj emisí oxidu uhličitého u nových silničních vozidel v České republice v kontextu udržitelné dopravy. Článek bude podrobně prezentovat vztah mezi silniční osobní dopravou a produkcí oxidu uhličitého. cze
dc.event 21st International Scientific Conference TRANSPORT MEANS 2017 (20.09.2017 - 22.09.2017, Juodkrantė) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85045305858
dc.identifier.obd 39879005 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account