Návrh řízení tepelné soustavy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Sládeček, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:25Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:25Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71905
dc.description.abstract Práce je věnována problematice řízení tepelných soustav PID regulátorem. Parametry regulátoru jsou automaticky nastaveny na základě provedené identifikace. Je změřena a identifikována přechodová charakteristika soustavy a pomocí metody umístění pólů jsou vypočítány parametry regulátoru. Program je vytvořen v prostředí Mosaic a realizován prostřednictvím PLC. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject modelování cze
dc.subject experimentální identifikace cze
dc.subject tepelná soustava cze
dc.subject PLC Foxtrot cze
dc.subject modelling eng
dc.subject experimental identification eng
dc.subject thermal system eng
dc.subject PLC Foxtrot eng
dc.title Návrh řízení tepelné soustavy cze
dc.title.alternative Control Design of Thermal System eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šmejkal, Ladislav
dc.date.accepted 2018-09-19
dc.description.abstract-translated Thesis aims on problematics of controlling thermal systems using a PID controller. Controller parameters are automatically set based on results of performed identification. Step-response characteristic is first measured and identified and then used to compute the parameters using a pole placement method. Program itself was created in Mosaic environment and implemented using a PLC. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38676
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo navrhnout a odzkoušet algoritmus řízení tepelné soustavy. Jedná se o téma s praktickým využitím. V práci došlo k poměrně velkému zjednodušení popisu regulované soustavy ať u z pohledu dynamiky nebo složitosti systému. Byla uvažována aproximace přenosem prvního řádu. Proto je důležitou součástí řešení adaptivita algoritmu, který může reagovat na měnící se vlastnosti a poskytnout kvalitní pochody i v situacích, kdy by bylo nutné regulátory přednastavit. Diplomová práce zpracovává údaje z fyzické reality a řeší aktuální problémy praxe. Všechny body zadání byly splněny. cze
dc.identifier.stag 34622
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account