Využití škál bolesti u seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandysová, Petra
dc.contributor.author Hošková, Klára
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:09Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:09Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71838
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je využití škál bolesti u seniorů. Je rozčleněna do dvou částí. Cílem první části je popsat problematiku bolesti u seniorů, teorii bolesti a roli sestry v ošetřovatelské péči v dané věkové kategorii. Druhou část bakalářské práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření. Průzkumným cílem je u seniorů v léčebně dlouhodobě nemocných zjistit intenzitu, prevalenci bolesti a její lokalizaci za pomocí vybraných škál. A uvést doporučení pro praxi. U seniorů byl proveden i screeningový kognitivní test za předpokladu možné poruchy kognitivní funkce. Prevalence bolesti u seniorů je velmi vysoká. Hodnocení dle obou škál hodnotili senioři skoro totožně, výsledky se podstatně od sebe nelišily. Tedy je jedno, na které škále senior intenzitu bolesti hodnotí. Nejčastější zjištěná místa bolesti byla: dolní končetiny, křížová oblast a záda. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bolest cze
dc.subject senioři cze
dc.subject MiniCog cze
dc.subject škály bolesti cze
dc.subject mapa bolesti cze
dc.subject pain eng
dc.subject seniors eng
dc.subject MiniCog eng
dc.subject pain scales eng
dc.subject pain map eng
dc.title Využití škál bolesti u seniorů cze
dc.title.alternative Use of pain scales in seniors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2018-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the use of pain scales in seniors. It is divided into two parts. The aim of the first part is to describe the issue of pain in seniors, the theory of pain and the role of a nurse in nursing care in the given age category. The second part of the bachelor thesis includes the quantitative research survey. The goal is to find the intensity and prevalence of pain and its localization in seniors, staying in hospitál for a long-term sickness, with the help of selected scales. And to give references for practical usage. A screening cognitive test was carried out in seniors, assuming a cognitive function disorder. Prevalence of pain in the elderly is very high. The rating was nearly the same at both intensity ratings, there was a minimal difference in the results. Therefore it doesn't matter which intensity scale is used. The most common pain areas were lower limbs, sacrum area and back. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38644
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: 1. V závěru píšete, že je bolest velmi častým příznakem u každého z nás, ale že u seniorů je více aktuální. Proč si to myslíte? 2. Preference jedné ze škál ze strany pacientů nebyla součástí vašeho průzkumu. Když jste s pacienty pracovala, sdělovali vám, která škála je pro ně uživatelsky přijatelnější? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 36119


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account