Křesťanské koncepty v myšlení a praxi současných novopohanů

Show simple item record

dc.contributor.author Horák, Pavel
dc.date.accessioned 2018-07-17T08:00:23Z
dc.date.available 2018-07-17T08:00:23Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71449
dc.description.abstract Práce se zabývá dědictvím křesťanského myšlení v současném novopohanství a pohanských studiích. Analyzuje historii konceptualizace kategorie pohanství od raných církevních otců až po moderní religionistiku. Ukazuje, jak křesťanská konceptualizace pohanství stále velmi ovlivňuje naše chápání minulosti i jiných kultur. Práce dále předkládá výsledky tři roky trvajícího terénního výzkumu mezi novopohany v několika evropských státech. Předkládá závěry, že novopohanství není pokračováním předkřesťanských tradic našich předků, ale náboženstvím založeným na určité doktríně, které vychází z křesťanského rámce myšlení. cze
dc.format 218 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohanství cze
dc.subject novopohanství cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject teologie cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject křesťanství cze
dc.subject paganism eng
dc.subject neopaganism eng
dc.subject religion eng
dc.subject theology eng
dc.subject 20th century eng
dc.subject christianity eng
dc.title Křesťanské koncepty v myšlení a praxi současných novopohanů cze
dc.title.alternative Christian Concepts in Thought and Praxis of Contemporary Neo-Pagans eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Fárek, Martin
dc.contributor.referee Antalík, Dalibor
dc.date.accepted 2018-06-25
dc.description.abstract-translated By investigating conceptualization of Paganism since early church till modern Pagan Studies, the work deals with a heritage of Christian thought in contemporary Neopaganism and study of religions. It shows how Christian theological concepts still shape our thought about a past and also other cultures. The work presents also an analysis of contemporary Neopaganism based on the results of three years lasting fieldwork conducted among Neopagans in few European countries and claim that contemporary Neopaganism is not a continuation of pre-Christian traditions of our ancestors, but a new religion founded on a doctrine and shaped by Christian theological framework of thinking. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38261
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence 1) Předseda zahájil obhajobu, požádal vedoucího disertace o představení doktoranda, což proběhlo. 2) Doktorand shrnul cíle a přínos svého výzkumu. 3) Oba oponenti shrnuli ocenění, kritické připomínky a otázky ze svých posudků. 4) Doktorand reagoval na kritické připomínky a otázky obou oponentů. 5) Následovala diskuze. 6) Po uzavření diskuze proběhlo tajné hlasování. Otázky: 1) Have you discovered huge differences between Western and Indian incomprehensions of Christian theological ideas? 2) How many Christian groups (denominations) are there in India? 3) Can you discuss more about inspirations from the work of W. C. Smith? 4) Clarification: Difference between Judaism being background for Christianity and Indian traditions affecting Christianity. cze
dc.identifier.stag 36131
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account