Podpora cyklistické dopravy v rámci zvýšení udržitelné mobility v Děčíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Kiss, Pavel
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:15:49Z
dc.date.available 2018-06-14T06:15:49Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71230
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá cyklistickou dopravou jako vhodným druhem dopravy pro udržitelnou mobilitu v Děčíně. Ze zpracované analýzy, ke které také patří vyhodnocení odpovědí na dotazník, vyplynuly nedostatky cyklistické infrastruktury. Na základě zjištěných nedostatků jsou vypracovány návrhy, které povedou ke zvýšení podílu cyklistické dopravy v přepravní dělbě práce (modal splitu). Mezi hlavní návrhy patří cyklostezky, drážní cyklostezka a cyklověž (Biketower), která slouží pro bezpečné uložení jízdních kol. cze
dc.format 105 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject Děčín cze
dc.subject cyklostezky cze
dc.subject drážní cyklostezky cze
dc.subject Biketower cze
dc.subject cycling transport eng
dc.subject Děčín eng
dc.subject cycleways eng
dc.subject rail cycleways eng
dc.subject Biketower eng
dc.title Podpora cyklistické dopravy v rámci zvýšení udržitelné mobility v Děčíně cze
dc.title.alternative Support of cycling transport in order to increase sustainable mobility in Děčín eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jirsa, Vojtěch
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with cycling as a suitable type of transport for sustainable mobility in Děčín. The processed analysis that also includes an evaluation of survey answers, exposed the deficiencies of cycling infrastructure. Based on the identified deficiencies we formulated suggestions that lead to an increased share of cycling in the transportation modal split. The main suggestions include cycleway, rail cycleway and a biketower that serves for safe storage of bicycles. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37864
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a upokojivě zodpověděl otázky státní zkušení komise. cze
dc.identifier.stag 35977
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account