Význam managementu pro destinaci cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.author Nováková, Božena cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:52:37Z
dc.date.available 2018-02-27T02:52:37Z
dc.date.issued 2013 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7395-696-7 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69905
dc.description.abstract Management v dnešní době ovlivňuje téměř všechny oblasti našeho života. Ve všech podnicích, firmách a společnostech se dnes bez plánování, organizování, rozhodování, motivování, komunikování, marketingu, kontroly a dalších souvisejících činností, neobejde žádné vedení. Všechny tyto procesy se objevují všude tam, kde má docházet k efektivnímu řízení. Ani v cestovním ruchu tomu není jinak. Management je proto i nezbytnou součástí organizování cestovního ruchu. Předložený příspěvek nejprve vymezuje obecně pojem managementu, věnuje se historii managementu. Dále vymezuje pojem cestovního ruchu a důležitost existence cestovního ruchu pro ekonomiku státu. Popisuje pojem destinace a předkládá SWOT analýzu cestovního ruchu České republiky pro možnosti jeho dalšího rozvoje. Příspěvek si klade za cíl zhodnotit význam managementu pro řízení destinace a v současné době rozvíjející se destinační management, jehož výsledkem jsou konkurenceschopné produkty cestovního ruchu. cze
dc.format p. 223-229 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Conference Proceedings The 13th Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration IMEA 2013 cze
dc.rights open access cze
dc.subject management cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject destinace cze
dc.subject destinační management cze
dc.subject management eng
dc.subject tourism eng
dc.subject destination eng
dc.subject destination management eng
dc.title Význam managementu pro destinaci cestovního ruchu cze
dc.title.alternative The importance of management for the destination of tourism eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Management affects nowadays almost all areas of our lives. Management is an essential part of organizing of tourism. The presented contribution defines the concept of management in general, it deals with the history of management.It defines the concept of tourism and the importance of the existence of tourism for the economy of the state. It describes the concept of destination and presents the SWOT analysis of tourism of the Czech Republic for the possibilities of its further development. The paper aims to evaluate the importance of management for the destination management and currently evolving destination management. The result are competitive tourism products. eng
dc.event IMEA 2013 (26.09.2013 - 27.09.2013, Pardubice) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39878904 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account