Aims in ELT. A comparison study between Yemen and the Czech Republic.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zitková, Helena
dc.contributor.author Ibrahim, Khadija
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:49Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69310
dc.description.abstract This diploma paper deals mainly with aims of English language teaching. The investigation primarily aims at determining and comparing the aims of ELT specified for the Secondary Education in both countries, Yemen and the Czech Republic. Therefore, it is an attempt to examine if these aims are clearly stated as well as to explore in which curricular document they are exactly stated. Furthermore, it tries to explore and points out the general aims represented in the key competencies. It is worth noting that, the comparison between both countries is to determine the similarities and the differences between them. eng
dc.format 96 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výukové cíle cze
dc.subject kurikulární dokumenty cze
dc.subject Jemen cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject komparativní studie cze
dc.subject Bloomova taxonomie cílů cze
dc.subject aims eng
dc.subject ELT eng
dc.subject curricular documents eng
dc.subject Yemen eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject comparative study eng
dc.subject Bloom's revised taxonomy eng
dc.title Aims in ELT. A comparison study between Yemen and the Czech Republic. eng
dc.title.alternative Cíle v ELT. Komparativní studie zaměřená na srovnání Jemenu a České republiky. cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena
dc.date.accepted 2017-08-31
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá především cíli ve výuce anglického jazyka. Výzkum si klade za cíl zjistit a následně porovnat cíle výuky anglického jazyka na středních školách v České republice a Jemenu dle náležitých kurikulárních dokumentů. Práce zkoumá, zda jsou cíle v těchto dokumentech jasně stanoveny. Dále se zabývá i obecnými cíli, respektive klíčovými kompetencemi a hledá rozdíly a podobnosti všech zmíněných cílů. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36724
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 31498
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account