Nature in the Work of Thomas Hardy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav
dc.contributor.author Novotná, Zdeňka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:37Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69294
dc.description.abstract The work focuses on the portrayal of nature in three novels by Thomas Hardy - Far From the Madding Crowd, Tess of the d'Urbervilles and The Return of the Native. The first part of this paper focuses on the historical and literary background of the 19th century Britain as well as on the features of two movements important for this thesis naturalism, and romanticism. The aim of the paper is to analyze these novels, in the second part of this paper, and decide whether or not the author was influenced by naturalistic ideas of the 19th century, but also by the still remaining influence of the Romantic period. eng
dc.format 46 s. (84 182 znaků)
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hardy cze
dc.subject naturalismus cze
dc.subject romantismus cze
dc.subject příroda cze
dc.subject krajina cze
dc.subject Hardy eng
dc.subject naturalism eng
dc.subject romanticism eng
dc.subject nature eng
dc.subject landscape eng
dc.title Nature in the Work of Thomas Hardy eng
dc.title.alternative Příroda v díle Thomase Hardyho cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá zobrazováním přírody ve vybraných třech románech Thomase Hardyho - Far From the Madding Crowd, Tess of the d'Urbervilles a The Return of the Native. První část se zabývá historickým a literárním pozadím devatenáctého století v Británii. Dále se soustředí na znaky dvou literárních směrů, které jsou důležité pro tuto práci, a to naturalismu a romantismu. Cílem této práce je ve druhé části analyzovat výše zmíněné romány a rozhodnout, zda byl autor ovlivněn jen naturalistickým myšlením devatenáctého století, nebo také stále trvajícím vlivem období romantismu. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36747
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 31455
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account