Kulturní a osvětová činnost v Jihlavě v 50. letech 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiránek, Tomáš
dc.contributor.author Drahošová, Martina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:11Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:11Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69147
dc.description.abstract Práce pojednává o kulturní a osvětové činnosti ve městě Jihlava v časovém období 50. let 20. století. Jsou zde blíže popsány vybrané městské slavnosti, které charakterizovaly tehdejší Československo a splňovaly důležitý úkol propagace režimu. V práci se představuje i osvětová činnost, která hrála podstatnou roli v přetváření lidských životů na klasicky socialistické. cze
dc.format 191 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kultura cze
dc.subject osvěta cze
dc.subject Jihlava cze
dc.subject výchova cze
dc.subject městské slavnosti cze
dc.subject komunismus cze
dc.subject culture eng
dc.subject public enlightenment eng
dc.subject Jihlava eng
dc.subject education eng
dc.subject city celebrations eng
dc.subject communism eng
dc.title Kulturní a osvětová činnost v Jihlavě v 50. letech 20. století cze
dc.title.alternative Cultural Education in Jihlava in the 1950s eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Homolová, Dita
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated The work deals with cultural and educational activities in the city of Jihlava in the period of the 1950s of 20th century. There are closer described some selected city celebrations that characterized the then Czechoslovakia and fulfilled the important task of propagation of the regime. The work also introduces the public enlightenment that played the significant role in the transformation of human lives into classical socialist. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Soudobé dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37050
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení diplomové práce - téma a jeho volba, zdroje, metody. 2. Seznámení komise s posudky vedoucího a oponentky práce. 3. Reakce uchazečky na podněty posudků. 4. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 32534
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account