Městská rada Pardubic v letech 1670 - 1700

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šebek, František
dc.contributor.author Zvolenská, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:59Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69135
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje městské radě Pardubic v letech 1670 - 1700. Práce zpracovává historii Pardubic a klade důraz na obnovovací ceremoniál, jeho průběh a popis jednotlivých členů městské samosprávy. Dále je sestaveno přesné složení rady pro každý rok a jsou sepsány medailony měšťanů, kteří usedli na důležitých postech městské rady. cze
dc.format 96 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pardubice cze
dc.subject městská rada cze
dc.subject sbor konšelský cze
dc.subject obnova cze
dc.subject ceremoniály cze
dc.subject měšťané cze
dc.subject Pardubice eng
dc.subject city council eng
dc.subject congregational corps eng
dc.subject recovery eng
dc.subject burghers eng
dc.title Městská rada Pardubic v letech 1670 - 1700 cze
dc.title.alternative Town Council of Pardubice (1670-1700) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vlasáková, Zuzana
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on city council of Pardubice in years 1670 - 1700. The thesis processing history of Pardubice and emphasizes the renovation ceremony, its process and description of individual members of city government. Furthermore is compiled exact structure of the council for each year and then are written resumes of burghers, who was sitting on the important posts of city council. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36924
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představa práce autorku. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: frekvence obnovy městské rady v Pardubicích, prameny po zrekonstrování životopisů členů městské rady. cze
dc.identifier.stag 32510
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account