Životní styl osob se zvýšenou hladinou cholesterolu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Dítětová, Daniela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:47Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68998
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je životní styl osob se zvýšenou hladinou cholesterolu. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku onemocnění, tedy zvýšené hladiny cholesterolu, ale především na výživu a pohybovou aktivitu. Výzkumná část zjišťuje, zda pacienti se zvýšenou hladinou cholesterolu dodržují zdravý způsob života, prevenci proti komplikacím, a jestli jsou dobře poučeni o léčebném režimu. cze
dc.format 91 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject cholesterol cze
dc.subject tepny cze
dc.subject výživy cze
dc.subject zdravý životní styl cze
dc.subject atherosclerosis eng
dc.subject cholesterol eng
dc.subject artery eng
dc.subject nutrition eng
dc.subject healthy lifestyle eng
dc.title Životní styl osob se zvýšenou hladinou cholesterolu cze
dc.title.alternative Life style of people with elevated cholesterol levels eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Slavíčková, Sabina
dc.date.accepted 2017-09-07
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to give a detailed lifestyle description of people who suffer from cholesterol related problems. The first theoretical part of the thesis deals with the description of the disease in general, however it is mainly focused on its causes namely nutrition interaction and physical activity. In the other, research based part, the author attempts to discover whether healthy lifestyle is led accurately by high cholesterol patients. In order to support the research part, the author also investigates if both a prevention and medical regime instructions are provided correctly. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36950
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký je přínos této práce pro vás a do praxe? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33388
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account