Zvyklosti v dentální hygieně u pacientů se zánětem v orofaciální oblasti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brothánková, Pavlína
dc.contributor.author Břízová, Barbora
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:46Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68997
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou "Zvyklosti v dentální hygieně u pacientů se zánětem v orofaciální oblasti". Teoretická rovina bakalářské práce popisuje v první kapitole anatomii a fyziologii orofaciálního systému, další kapitola je věnována orální hygieně, prostředkům pro ni a také metodám čištění zubů a prevenci ve stomatologii. Třetí a čtvrtá kapitola je zaměřena na problematiku orofaciálních zánětů.Ve výzkumné části je uvedena metodika prováděného výzkumu a následná analýza dat, která byla zjištěna dotazníkovým šetřením. Závěrem byl vytvořen edukační materiál se zásadami správné péče o chrup a vhodnými dentálními pomůckami. cze
dc.format 97 s. (94 225 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject orofaciální cze
dc.subject záněty cze
dc.subject dentální hygieny cze
dc.subject odontogenic eng
dc.subject abscess eng
dc.subject dental care eng
dc.title Zvyklosti v dentální hygieně u pacientů se zánětem v orofaciální oblasti cze
dc.title.alternative Dental care habits in patients with odontogenic abscess eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2017-09-08
dc.description.abstract-translated The theme of my bachelor´s work is "Dental care habits in patienst with odontogenic abscess".Theoretical level work describes the anatomy and physiology of oral cavity in the first chapter. The following chapter is about dental care, dental appliances and products for dental care and dental cleaning techniques. Third and fourth chapters are focused on the odontogenic abscess.The research part is focused on the research methodology and the subsequent data analysis which was based on a survey. On the ending part, I created educational material with principles of proper dental care and appropriate dental products. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36951
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč zvoleno pro kvantitativní výzkumné šetření 15 respondentů v jedné skupině, tedy celkem 30 respondentů? 2. Jak použijete zjištěné výsledky šetření na pracovišti, kde jste sběr dat provedla? 3. Uveďte možnosti dalšího výzkumu v této oblasti a limity vaší bakalářské práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33384
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account