Learner-centeredness in lower-secondary English classes

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika
dc.contributor.author Krádlová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:42Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68824
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with learner-centeredness in teaching English in lower secondary classes. The paper is divided into two parts. Within the theoretical framework of the thesis, the historical development of learner-centeredness is outlined, learner-centred principles are analysed in detail, and a characteristic of the role of the learner and the teacher is provided. In addition, several advantages and disadvantages of this approach are discussed as well as brief characteristics of a lower secondary English learner. The research in the practical part is conducted in the form of unstructured observations that are subsequently analysed in comparison to information provided in the theoretical part eng
dc.format 57 s. (87 210 znaků)
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výuka anglického jazyka cze
dc.subject výuka zaměřená na žáka cze
dc.subject principy cze
dc.subject učitel cze
dc.subject žák cze
dc.subject English language teaching eng
dc.subject learner-centeredness eng
dc.subject principles teacher eng
dc.subject learner eng
dc.title Learner-centeredness in lower-secondary English classes eng
dc.title.alternative Výuka zaměřená na žáka na druhém stupni základní školy a v nižších třídách víceletých gymnázií cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá výukou zaměřenou na žáka a jejím využití při výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy a v nižších třídách víceletých gymnázií. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části této práce je shrnut historický vývoj takto orientované výuky a následně jsou diskutovány její principy. Práce se dále zaměřuje na roli učitele a žáka, na možné výhody a nevýhody, které tato výuka přináší do hodin angličtiny. Součástí je i stručný popis žáka staršího školního věku, který byl zvolen jako cílová skupina pro realizaci výzkumného šetření. Výzkum, který je součástí praktické části bakalářské práce je proveden formou nestrukturovaných observací, které jsou následně analyzovány v porovnání s informacemi poskytnutými v teoretické části. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35844
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 31452
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account