Posouzení bezpečnosti provozu v okolí školy ZŠ Zámecká,Litomyšl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Fiedlerová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:59Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68763
dc.description.abstract V bakalářské práci je provedena analýza a zhodnocení současného stavu dostupnosti školy ZŠ Zámecká z hlediska bezpečnosti a následné stanovení problematických míst. Cílem práce je navrhnout zlepšení, která povedou ke zvýšení bezpečnosti na stanovených problematických místech a jejich zhodnocení. cze
dc.format 55 s., 4 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject škola cze
dc.subject žáci cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject problematická místa cze
dc.subject school eng
dc.subject students eng
dc.subject safety eng
dc.subject problematic places eng
dc.title Posouzení bezpečnosti provozu v okolí školy ZŠ Zámecká,Litomyšl cze
dc.title.alternative Evaluation of the safety of traffic near to primary school Zámecká, Litomyšl eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused to ZŠ Zámecka and provides correct state analysis of availability in terms of safety and the subsequent identification of problematical places and its evaluation. The aim on the thesis is proposing inprovements which will lead to increased safety at specific places and evaluation of that. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36257
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděla všechny otázky zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 32924
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account