Zavedení systému automatické identifikace skladového hospodářství ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučera, Tomáš
dc.contributor.author Bohunský, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:25Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:25Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68620
dc.description.abstract Práce se zabývá problémem identifikace položek ve skladovém hospodářství společnosti JAPO - transport s.r.o. Analyzuje současnou situaci skladového hospodářství společnosti a navrhuje zavedení systému automatické identifikace na základě čárových kódů. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject skladové hospodářství cze
dc.subject automatická identifikace cze
dc.subject čárové kódy cze
dc.subject skladování cze
dc.subject warehouse management eng
dc.subject automatic identification eng
dc.subject bar codes eng
dc.subject warehousing eng
dc.title Zavedení systému automatické identifikace skladového hospodářství ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative The implementation of automatic identification warehouse management system in a selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the problem of items identification in warehouse management of company JAPO - transport s.r.o. It analyzes the current situation of the company's warehouse management and proposes the implementation of an automatic identification system based on barcodes. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36468
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 31167
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account