Proměny rytířství a role rytířských turnajů v období 13. - 15. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapský, Martin
dc.contributor.author Marešová, Karolína
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:00Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68562
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o recepci rytířského ideálu v Čechách ve 13. - 15. století. Vzhledem k obsáhlosti tématu jsem zvolila cestu tematických kapitol. První část práce se zabývá prvky rytířské kultury, jejich utvářením a přijímáním. V další části jsem se zaměřila na modelové příklady českých panovníků spojovaných s rytířskou kulturou. V poslední kapitole představuji proces formování rytíře a tematiku středověkých turnajů. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject středověk cze
dc.subject každodennost cze
dc.subject rytířství cze
dc.subject ideál panovníka cze
dc.subject pasování cze
dc.subject turnaj cze
dc.subject zbroj cze
dc.subject Middle Ages eng
dc.subject everydayness eng
dc.subject ideal knight eng
dc.subject accolade eng
dc.subject tournament eng
dc.subject armor eng
dc.title Proměny rytířství a role rytířských turnajů v období 13. - 15. století cze
dc.title.alternative Transformations of knighthood and the knight tournaments in the 13th - 15th century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ptáčková, Kateřina
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about Czech knighthoods in Middle Ages between 13th and 15th centuries. It tries to compare these centuries and highlight changes. First chapter of the work describes ideal Knight. One chapter of the work deals with characters of Kings, in who we can find a pattern for the Knights. The last chapter describes the evolution of medieval Knights and tournaments. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUS+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35889
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence \par{1. Přestavení práce studentkou. 2. Přečtení posudků. 3. Rozprava: dvorská láska, fenomen rytířství v 15. st., proměny rytířství v průběhu sledovaného období\par} cze
dc.identifier.stag 26823
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account