Datalogger

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, David
dc.contributor.author Vodehnal, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:37Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68069
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem dataloggeru pro měření vlhkosti a teploty prostředí. Datalogger tyto hodnoty naměří a uloží do vnitřní paměti. Následně jsou data vyčtena a zobrazena formou grafů v aplikaci na počítači. Tato data je možné zálohovat v souborech. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject měření teploty cze
dc.subject měření vlhkosti cze
dc.subject datalogger cze
dc.subject ukládání dat cze
dc.subject zpracování dat cze
dc.subject temperature measuring eng
dc.subject humidity measuring eng
dc.subject datalogger eng
dc.subject store data eng
dc.subject data processing eng
dc.title Datalogger cze
dc.title.alternative The Datalogger eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to design a datalogger measuring humidity and temperature of its environment. The datalogger measures and saves these values in the internal memory. The data are subsequently read and displayed in graphs in a computer application. The data can be backed up in files. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36210
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce zpracovaná na velmi dobré úrovni. Student splnil stanovené cíle práce. Text byl napsán v dobré logické návaznosti. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. cze
dc.identifier.stag 32260
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account