Demografický vývoj farnosti Svinčany v letech 1684-1783

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nekvapil Jirásková, Šárka
dc.contributor.author Hradecký, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-05-15T09:15:16Z
dc.date.available 2017-05-15T09:15:16Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67814
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována historické demografii, zabývající se demografickým vývojem farnosti Svinčany v letech 1684-1783. Za pomoci anonymní excerpce dat zkoumá základní demografické ukazatele, tj. sňatečnost, natalitu, mortalitu, doplněné výzkumem sezónního pohybu. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Svinčany cze
dc.subject historická demografie cze
dc.subject sňatečnost cze
dc.subject porodnost cze
dc.subject úmrtnost cze
dc.subject 17.-18. století cze
dc.subject Svinčany eng
dc.subject historical demography eng
dc.subject nuptality eng
dc.subject natality eng
dc.subject mortality eng
dc.subject 17.-18. century eng
dc.title Demografický vývoj farnosti Svinčany v letech 1684-1783 cze
dc.title.alternative Demographic Development of the Svinčany Parish in the Years 1684-1783 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chadimová, Eliška
dc.date.accepted 2017-02-01
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals about historical demography. This work analyzes situation about demographic trends of parish called Svinčany in the period from 1684 to 1783. It works with excerptions anonymous data and examine basic demographic details. For example nuptality, natality and mortality. Bachelor thesis includes seasonal movements research. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35629
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení práce autorem. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: fenomén dobré smrti v barokním období, další prameny k dějinám farnosti Svinčany, rekordní úmrtnost roku 1758 a její důvody, vznik samostatné farnosti Choltice. cze
dc.identifier.stag 26845
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account