Přínosy zavedení ETCS z pohledu kapacity dráhy

Show simple item record

dc.contributor.author Nachtigall, Petr cze
dc.contributor.author Hruban, Ivo cze
dc.contributor.author Štěpán, Ondřej cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:19:30Z
dc.date.available 2017-05-11T11:19:30Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1214-9047 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67701
dc.description.abstract Článek se zabývá možnými časovými úsporami, které přinese zavedení ETCS a jejich vlivem na kapacitu tratí. V současné době probíhá na síti SŽDC, s. o. masivní výstavba systému ETCS. V článku je na základě analýzy jízdního řádu provedena analýza dopadů zavedení ETCS na jízdu vlaků a tím na dobu obsazení. Důraz byl kladen zejména na možné zvýšení či snížení kapacity dráhy. cze
dc.format p. 1-11 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Vědeckotechnický sborník ČD, volume 41, issue: duben cze
dc.rights open access cze
dc.subject doba obsazení cze
dc.subject ETCS cze
dc.subject jízdní doba cze
dc.subject kapacita dráhy cze
dc.subject occupation time eng
dc.subject ETCS eng
dc.subject travel time eng
dc.subject capacity of the track eng
dc.title Přínosy zavedení ETCS z pohledu kapacity dráhy cze
dc.title.alternative ETCS Implementation Benefits from the Viewpoint of the Infrastructure Capacity eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The article is focused on possible time savings achieved thanks to implementation of the ETCS. An intensive construction of the ETCS is being implemented on the Czech railway infrastructure network of SZDC. The article describes an analysis of impacts of the ETCS implementation on train journey times and on the infrastructure occupation time based on a timetable analysis. An emphasis is placed especially on possible increases or decreases of the railway infrastructure capacity. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://vts.cd.cz/documents/51448/70784/4108.pdf/eea41bda-f586-4c65-b350-1c909599a4f9
dc.identifier.obd 39878055 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account