The Analysis of Orders of Perishable Goods in Relation to the Bullwhip Effect in the Logistic Supply Chain of the Food Industry: a Case Study

Show simple item record

dc.contributor.author Chocholáč, Jan cze
dc.contributor.author Průša, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:03:42Z
dc.date.available 2017-05-11T11:03:42Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2391-5439 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67503
dc.description.abstract The bullwhip effect generally refers to the phenomenon where order variability increases as the orders move upstream in the supply chain. It is serious problem for every member of the supply chain. This effect begins at customers and passes through the chain to producers, which are at the end of the logistic chain. Especially food supply chains are affected by this issue. These chains are unique for problems of expiration of goods (particularly perishable goods), variable demand, orders with quantity discounts and effort to maximize the customer satisfaction. This paper will present the problem of the bullwhip effect in the real supply chain in the food industry. This supply chain consists of approximately 350 stores, four central warehouses and more than 1000 suppliers, but the case study will examine 87 stores, one central warehouse and one supplier in 2015. The aim of this paper is the analysis of the order variability between the various links in this chain and confirmation of the bullwhip effect in this chain. The subject of the analysis will be perishable goods. eng
dc.format p. 724-729 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Open Engineering, volume 6, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject bullwhip effect eng
dc.subject perishable goods eng
dc.subject logistic chain eng
dc.subject order eng
dc.subject supply chain eng
dc.subject food industry eng
dc.subject customer satisfaction eng
dc.subject efekt biče cze
dc.subject rychlezkazitelné zboží cze
dc.subject logistický řetězec cze
dc.subject objednávka cze
dc.subject dodavatelsko-odběratelský řetězec cze
dc.subject potravinářský průmysl cze
dc.subject spokojenost zákazníků cze
dc.title The Analysis of Orders of Perishable Goods in Relation to the Bullwhip Effect in the Logistic Supply Chain of the Food Industry: a Case Study eng
dc.title.alternative Analýza objednávek rychlezkazitelného zboží v souvislosti s efektem biče v logistickém dodavatelsko-odběratelském řetězci potravinářského průmyslu: případová studie cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Efekt biče obecně odpovídá jevu, kdy se variabilita objednávek zvyšuje proti směru v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Jedná se o závážný problém pro každého účastníka dodavatelsko-odběratelského řetězce. Tento efekt začíná u koncových zákazníků a prochází jednotlivými články řetězce až k výrobcům, kteří jsou na konci logistického řetězce. Potravinářské dodavatelsko-odběratelské řetězce jsou zejména ovlivněny tímto problémem. Tyto řetězce jsou specifické díky problémům s expirací zboží (zejména rychlezkazitelné zboží), variabilní poptávkou, objednávkami s využitím množstevních rabatů a maximalizací snahy o uspokojení zákazníků. Tento článek bude prezentovat problém efektu biče v reálném dodavatelsko-odběratelském řetězci potravinářského průmyslu. Tento logistický řetězec se skládá z přibližně 350 prodejen, čtyř centrálních skladů a více než 1000 dodavatelů, ale případová studie se bude zabývat pouze 87 prodejnami, jedním centrálním skladem a jedním dodavatelem v roce 2015. Cílem tohoto článku je analyzovat variabilitu objednávek mezi různými články v tomto logistickém řetězci a potvrdit existenci efektu biče v tomto logistickém řetězci. Předmětem analýzy bude rychlezkazitelné zboží. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1515/eng-2016-0094
dc.relation.publisherversion https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eng.2016.6.issue-1/eng-2016-0094/eng-2016-0094.xml
dc.identifier.wos 000396443500058
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85009758049
dc.identifier.obd 39876831 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account