Možnosti modelování využívání obsaditelnosti vlaků vzhledem k případným zpožděním

Show simple item record

dc.contributor.author Bulíček, Josef cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:00:56Z
dc.date.available 2017-05-11T11:00:56Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1210-3942 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67465
dc.description.abstract Příspěvek je zaměřen na problematiku obsazování vlaků cestujícími, zejména v kontextu případného zpoždění vlaků. Zpoždění může být důvodem pro využití jiného vlaku, než bylo předpokládáno. Představen je navržený simulační model, umožňující zkoumání využití obsaditelnosti (kapacity) souprav. Model vytváří základnu pro modelování rozhodování cestujících v této situaci a následného obsazování vlaků. Nástroj může být využit jak pro ilustrační účely ve výuce, tak pro další výzkum, respektive i jako podpora rozhodování o obsaditelnosti nasazených souprav. Model je možné po drobné úpravě využít i v dalších podsystémech veřejné hromadné osobní dopravy. cze
dc.format p. 28-31 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Nová železniční technika : nové železniční trendy, volume 25 (2017), issue: 2 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject cestující cze
dc.subject model cze
dc.subject obsaditelnost cze
dc.subject simulace cze
dc.subject zpoždění cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject passenger eng
dc.subject model eng
dc.subject occupancy eng
dc.subject simulation eng
dc.subject delay eng
dc.subject railway transport eng
dc.title Možnosti modelování využívání obsaditelnosti vlaků vzhledem k případným zpožděním cze
dc.title.alternative Possibilities of Train Occupancy Modelling Due to Possible Delays eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The paper deals with trains occupancy especially in consideration of possible train delays. The delay may a reason for use of another train as supposed. The simulation model enables to study employment of train occupancy. The model serves for passenger decision in this situation and for the following occupation of the trains. The instrument may be used for teaching as well as for next research or as a support for decision on operating trains occupancy. The model may be also used for other sub-systems of mass passenger transport. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion
dc.identifier.obd 39878783 cze
dc.note cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account