Assessment of the financial health of regional emergency medical services in the Czech Republic using the BAMF model.

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová, Ivana cze
dc.contributor.author Kašparová, Lenka cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:00:39Z
dc.date.available 2017-05-11T11:00:39Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1611-1699 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67461
dc.description.abstract The focus of the paper is the evaluation of the financial health of selected public service providers. As part of the research we used a specially designed model of balance-sheet analysis for BAMF municipal companies. Used on a sample of 14 regional providers of emergency medical services in the Czech Republic from 2010–2014, we assessed the level and variability of the aggregate financial health indicator BAMF and its components, five sub-indicators. It turns out that the financial health of these subjects, although displaying significant similarities are not free of extreme values that in practice require more attention, or more precisely, deeper analysis. The authors conclude that the model is relatively easy to apply in practice and can contribute to the better financial health management of public sector bodies. At the same time, the BAMF model can be considered an addition to the theory of financial analysis. eng
dc.format p. 340-353 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Journal of Business Economics and Management, volume 18, issue: 2/2017 eng
dc.rights embargoedAccess eng
dc.subject public sector eng
dc.subject emergency medical service eng
dc.subject regional distribution eng
dc.subject BAMF model eng
dc.subject financial health eng
dc.subject variability eng
dc.subject veřejný sektor cze
dc.subject zdravotnická záchranná služba cze
dc.subject regionální rozložení cze
dc.subject model BAMF cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject variabilita cze
dc.title Assessment of the financial health of regional emergency medical services in the Czech Republic using the BAMF model. eng
dc.title.alternative Hodnocení finančního zdraví regionálních zdravotnických záchranných služeb v ČR s využitím modelu BAMF cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek se zaměřuje na hodnocení finančního zdraví vybraných poskytovatelů veřejných služeb. Ve výzkumu je využit model BAMF pro hodnocení municipálních firem, a to pro hodnocení 14 regionálních poskytovatelů zdravotnické záchranné služby v ČR v letech 2010-2014. Je hodnocena variabilita agregovaného finančního zdraví a její komponenty, tj. 5 indikátorů. Jsou identifikovány extrémní hodnoty a podobnostní charakteristiky. Autoři konstatují výhody modelu (relativní jednoduchost použití, poukázání na cesty pro hlubší analýzu), tím tato metoda může přispět ke zlepšení řízení finančního zdraví subjektů veřejného sektoru tohoto typu. Model BAMF přispívá i k rozvoj teorie finanční analýzy. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.3846/16111699.2016.1272067
dc.identifier.wos 000400000700010
dc.identifier.obd 39878769 eng
dc.note eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account