PARAMETERS OF DISPERSION FOR ON-TIME PERFORMANCE OF POSTAL ITEMS WITHIN TRANSIT TIMES MEASUREMENT SYSTEM FOR POSTAL SERVICES

Show simple item record

dc.contributor.author Salava, Daniel cze
dc.contributor.author Pojkarová, Kateřina cze
dc.contributor.author Švadlenka, Libor cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:55:56Z
dc.date.available 2017-05-11T10:55:56Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87990-10-0 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67396
dc.description.abstract The paper is focused on usage of methods for on-time performance evaluation of test postal items flows used for measurement of the transit time of end-to-end postal services for single piece priority mail. The results come out from modelling of measurement system for postal transport network efficiency in proportion to real postal traffic flows with particular discriminant characteristics. The result of on-time performance is represented by estimate of on-time probability, which can be defined as probability of case, when transit time of postal item does not exceed just one day. On-time probability is interpreted by variable called weighted estimate of on-time probability, which also includes distribution of mail flows within geographical stratification according to disjunctive set of defined postal areas. The rate of variability caused by used sample design is expressed by parameters of sample dispersion in various forms and by design factors regarding particular samples. Assessment of these calculated key parameters is the main objective of this paper, because they evaluate measurement system efficiency and could serve as base for next modelling of this system. Calculation of these parameters presumes fixed postal transportation network and domestic mail flows for various sample sizes. eng
dc.format p. 1607-1616 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Melandrium eng
dc.relation.ispartof The 10th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject transit time eng
dc.subject priority mail eng
dc.subject sample dispersion eng
dc.subject measurement system eng
dc.subject přepravní doba cze
dc.subject prioritní zásilky cze
dc.subject výběrový rozptyl cze
dc.subject měřicí systém cze
dc.title PARAMETERS OF DISPERSION FOR ON-TIME PERFORMANCE OF POSTAL ITEMS WITHIN TRANSIT TIMES MEASUREMENT SYSTEM FOR POSTAL SERVICES eng
dc.title.alternative Parametry rozptylu pro včasnost poštovních zásilek v rámci měřicího systému přepravních dob poštovních služeb cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek je zaměřen na využití metod pro hodnocení včasnosti toků zkušebních poštovních zásilek užívaných pro měření přepravních dob koncových služeb pro jednotlivé prioritní zásilky. Výsledky vycházejí z modelování systému měření pro efektivitu poštovní přepravní sítě v proporci ke skutečným poštovním přepravním tokům s příslušnými rozlišujícími znaky. Výsledek včasnosti je reprezentován odhadem pravděpodobnosti včasnosti, která může být definována jako pravděpodobnost případu, kdy přepravní doba poštovní zásilky nepřekračuje právě jeden den. Pravděpodobnost včasnosti je interpretována proměnnou váženého odhadu pravděpodobnosti včasnosti, jehož součástí je rovněž distribuce poštovních toků v rámci geografické stratifikace odpovídající disjunktní množině definovaných poštovních oblastí. Míra variability způsobená užitým návrhem vzorku je vyjádřena parametry výběrového rozptylu v různých formách a činitely návrhu týkajícími se konkrétních vzorků. Posouzení těchto vypočtených klíčových parametrů je hlavním cílem tohoto článku, protože vyhodnocuje efektivitu měřicího systému a může sloužit jako základ pro další modelování tohoto systému. Výpočet těchto parametrů předpokládá fixní poštovní přepravní sít a tuzemské poštovní toky pro různé velikosti vzorků. cze
dc.event 10th International Days of Statistics and Economics (08.09.2016 - 10.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://msed.vse.cz/msed_2016/article/55-Salava-Daniel-paper.pdf
dc.identifier.wos 000389515100159
dc.identifier.obd 39878480 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account