The Priority of International Freight Expresses in the Overlapping Section of RFC 7 and RFC 9 Kolín - Česká Třebová

Show simple item record

dc.contributor.author Šrámek, Přemysl cze
dc.contributor.author Molková, Tatiana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:49:07Z
dc.date.available 2017-05-11T10:49:07Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-01-05939-5 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67306
dc.description.abstract The article deals with RFC Systems in terms of international rail services. This problem is solved on Kolín - Česká Třebová track. eng
dc.format p. 10-16 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher České vysoké učení technické v Praze eng
dc.relation.ispartof Studentská vědecká konference Interoperabilita v železniční dopravě IRICON 2016 : sborník příspěvků eng
dc.rights open access eng
dc.subject railway transport eng
dc.subject line eng
dc.subject RFC eng
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject trasa cze
dc.subject RFC cze
dc.title The Priority of International Freight Expresses in the Overlapping Section of RFC 7 and RFC 9 Kolín - Česká Třebová eng
dc.title.alternative Priorita mezinárodní nákladní dopravy v překrývající části RFC 7 a 9 RFC Kolín - Česká Třebová cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek řeší systémy RFC z hlediska mezinárodní železniční dopravy; problematika je popsána na úseku trati Kolín - Česká Třebová. cze
dc.event Studentská vědecká konference Interoperabilita v železniční dopravě IRICON 2016 (04.05.2016 - 04.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.14311/APP.2016.5.0059 2016
dc.relation.publisherversion https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/viewFile/3851/3723
dc.identifier.wos 000400825100013
dc.identifier.obd 39877968 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account