Indicator systems for measuring and monitoring sustainability of transport

Show simple item record

dc.contributor.author Kubáňková, Marie cze
dc.contributor.author Hyršlová, Jaroslava cze
dc.contributor.author Becková, Helena cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:26:26Z
dc.date.available 2017-05-11T10:26:26Z
dc.date.issued 2015 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87990-06-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66998
dc.description.abstract Transport has significant and long-lasting economic, social and environmental impacts, and so it is an important factor of sustainability. This paper deals with sustainable transport and it is focused primarily on indicator systems for measuring and monitoring transport sustainability. Sustainable transport indicators are defined as statistical measures that give an indication of the sustainability of social, environmental and economic development. The main objective of the paper is to present and clarify frameworks of sustainable transport indicators as results of international research. The paper also explores practical applications of indicators for measuring and monitoring sustainability of transport. Attention is especially paid to the indicators used in the Czech Republic for assessment of individual objectives and measures of the Czech transport policy. The paper provides a basic overview of indicators that are suggested for monitoring and measuring sustainability in the area of transport in comparison with the indicators of the transport policy recommended by the ASSESS project. eng
dc.format p. 872-881 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Melandrium eng
dc.relation.ispartof The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject sustainability eng
dc.subject sustainable transport eng
dc.subject sustainable transport indicators eng
dc.subject udržitelnost cze
dc.subject udržitelná doprava cze
dc.subject ukazatele udržitelné dopravy cze
dc.title Indicator systems for measuring and monitoring sustainability of transport eng
dc.title.alternative Systémy ukazatelů pro měření a monitorování udržitelnosti dopravy cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Doprava má významné dlouhodobé ekonomické, environmentální a společenské dopady, představuje proto důležitý faktor v rámci udržitelného rozvoje společnosti. Článek se zabývá udržitelnou dopravou obecně a v jejím rámci především systémy ukazatelů pro měření a monitorování udržitelnosti dopravy. Ukazatele musejí pokrývat ekonomické, environmentální i společenské aspekty a dopady dopravy. Hlavním cílem článku je prezentovat a porovnat základní struktury ukazatelů, které vyplynuly z dosud realizovaných mezinárodních výzkumů. Jsou diskutovány také možnosti jejich využití pro měření a monitorování udržitelnosti dopravy. Pozornost je zaměřena i na ukazatele, které jsou užívány v České republice pro sledování účinnosti opatření realizovaných v rámci dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050. cze
dc.event The 9th International Days of Statistics and Economics (10.09.2015 - 12.09.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://msed.vse.cz/msed_2015/article/76-Kubankova-Marie-paper.pdf
dc.identifier.wos 000380530000083
dc.identifier.obd 39875497 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account